Atəşkəs rejiminin 20 illiyi: hərbi-siyasi aspektlər